Zostań liderem

Liderzy społeczni, to pionierzy życia polonijnego. Przywództwo to satysfakcja, ale i przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Każda mniejszość narodowa potrzebuje fachowych przywódców, którzy będą dbali o jej żywotne interesy. Pionierami w efektywnym liderstwie są mniejszości żydowska, turecka, kurdyjska czy hinduska. Naszą ambicją jest promować wykształcenie się nowego pokolenia Polaków, którzy we współpracy z oficjalnymi i prywatnymi organizacjami oraz instytucjami polonijnymi będą dbali o dobre imię i interes Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

PYA – PF współorganizuje w WB akademie liderów PAAL, organizuje obozy szkoleniowe oraz  regularne sesje treningowe, referaty oraz wykłady i spotkania z wartościowymi mówcami na tematy dotyczące historii, ekonomii, etyki i polityki. Będziesz miał kontakt z żywą historią podczas spotkań z kombatantami. Nauczysz się u nas również przemawiać i prowadzić prezentacje.