Aktualności

Konferencja w Jałcie – symbol zdrady zachodnich sojuszników

73 lata temu, 4 lutego 1945 roku, w Jałcie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, w której wzięli udział Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill. Do dziś Konferencja jałtańska pozostaje symbolem zdrady zachodnich sojuszników wobec Polski i ich zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu imperium sowieckiemu.

Przeczytajcie fragment wspomnień generała Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału” przytaczającego rozmowę z Churchillem:

Churchill: Pan nie jest zadowolony z konferencji jałtańskiej.
Anders: Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście. Na takie załatwienie sprawy naród polski nie zasłużył i my walczący tutaj nie mogliśmy tego oczekiwać. Polska pierwsza krwawiła w tej wojnie i poniosła ogromne straty. Była sojuszniczką Wielkiej Brytanii od początku i w najcięższych dla niej chwilach. Na obczyźnie zdobyliśmy się na największy wysiłek, na jaki stać było żołnierza, w powietrzu, na morzu i lądzie. W kraju zorganizowaliśmy największy podziemny ruch oporu przeciw Niemcom. Co dzisiaj my, dowódcy, mamy powiedzieć żołnierzowi? Rosja Sowiecka, która do 1941r. była w ścisłym sojuszu z Niemcami, zabiera nam obecnie połowę naszego terytorium, a w pozostałej części Polski chce ustanowić swoje rządy. Wiemy z doświadczenia, do czego to zmierza.
Churchill (bardzo gwałtownie): Wy sami jesteście temu winni. Już od dawna namawiałem was do załatwienia sprawy granic z Rosją Sowiecką i oddania jej ziem na wschód od linii Curzona. Gdybyście mnie posłuchali, dzisiaj cała sprawa wyglądałaby inaczej. Myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich.

Zachęcamy również do przeczytania książki pt. „Trzecia Wojna Światowa” Jonathana Walkera. Brytyjski historyk postawił sobie za cel opisanie tajnego planu Churchilla, który zakładał możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy aliantami zachodnimi a Związkiem Radzieckim po wcześniejszej kapitulacji III Rzeszy. Miał on ostatecznie powstrzymać ekspansję Stalina na kraje Europy Środkowej. Według badań Walkera, Churchill, który niespodziewanie przegrał ze Stalinem Europę Wschodnią w Jałcie oraz uświadomił sobie, iż Moskwa umieści w Polsce ?przyjazny? sobie rząd, zlecił opracowanie wspomnianego planu ataku na Związek Radziecki, wierząc, iż doprowadzi on Stalina do zrzeczenia się wpływów w Polsce. Jonathan Walker opisuje szczegóły operacji o jakże znamiennej nazwie Unthinkable. Relacjonuje kilka wariantów działań militarnych, łącznie z wojną totalną, które przyjęli brytyjscy planiści. Przybliża szacunkowe koszty, nie tylko finansowe i infrastrukturalne, ale też społeczne, polityczne i wreszcie etyczne, bowiem do walki przeciw Stalinowi miały zostać wykorzystane oddziały pokonanej armii niemieckiej.

Statystyki zawarte w planie pokazują również, jak słaba była Wielka Brytania w 1945 roku, zarówno pod względem militarnym, jak i ekonomicznym. Stany Zjednoczone stały się za to nowym supermocarstwem, ktore poszło na pełną współpracę ze Związkiem Sowieckim.

Źródło: Ewelina Tondys/AW