Aktualności

20 listopada 1945 – proces zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze

Na początku sierpnia 1945 r. w Londynie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR podpisały umowę powołującą Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, który osądzić miał zbrodniarzy wojennych III Rzeszy. Na miejsce procesu wyznaczono Norymbergę.

Tam 20 listopada 1945 roku rozpoczął się proces 22 głównych hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Tam rozliczano się z najmroczniejszymi wydarzeniami niemieckiej historii.

Oskarżono ich o popełnienie czterech rodzajów zbrodni:

-uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej,

-zbrodni przeciwko pokojowi,

-zbrodni wojennych

-zbrodni przeciwko ludzkości.

Na procesie zeznawało 240 świadków, w tym 2 z Polski. Jednym była znana pisarka Seweryna Szmaglewska, więźniarka Oświęcimia i Samuel Rajzman, więzień Treblinki.

Wydano 12 wyroków śmierci przez powieszenie. Wyroki ogłoszono 30 września i 1 października 1946 roku, wykonano 16 października 1946 roku:

                   Kara śmierci:

Trybunał uznał cztery organizacje powołane przez Hitlera – NSDAP, SS, SD i GESTAPO za przestępcze.

Polski korespondent E. Osmańczyk powiedział: „Proces norymberski miał sprawić, by przywódcy III Rzeszy nigdy nie stali się bohaterami narodowymi, by sztandary niemieckie nigdy nie pochyliły się nad pomnikiem historycznych zbrodniarzy. By przyszłe pokolenia Niemców uznały krwawą winę i spłacić mogły – i chciały – straszliwy dług wobec całego świata”.

Czekamy na Norymbergę dla komuny!

 

AW