Aktualności

„Rota” Marii Konopnickiej

107 lat temu, 8 października 1910 roku, odeszła Maria Konopnicka, wielka polska poetka, patriotka i działaczka społeczna. W 1908 roku napisała „ROTĘ”, jako wyraz protestu i oburzenia przeciwko prześladowaniu Polaków i germanizacji w zaborze pruskim.

Rota do dziś podbija serca Polaków i jest śpiewana przy wszystkich patriotycznych uroczystościach. Jest z jednej strony apelem wzywającym do walki o Polskę, jej wolność, niezależność, kulturę, język i tradycję. Z drugiej strony jest przysięgą wierności Ojczyźnie składaną w obliczu Boga przez całe pokolenia Polaków.

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG!

1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !

2. Do krwi ostatniej kropli z żył,
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
ni dzieci nam germanił.
Orężem stanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg !
Tak nam dopomóż Bóg !

4.Nie damy miana Polski zgnieść,
nie pudziem żywo w trumne
Ojczyzny honor i jej cześć,
podniesiem czoło dumne
Ziemie odzyska ojców wnuk
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

AW