Aktualności

71. rocznica zamordowania „Inki”

71 lat temu, 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku została zamordowana Danuta Siedzikówna ps. ?Inka?.

Inka była sanitariuszką 4. Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza ps. ?Łupaszka?.

W czerwcu 1945 roku została aresztowana przez funkcjonariuszy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa pod zarzutem współpracy z antykomunistycznym podziemiem lecz jednak w niedługim czasie została uwolniona z konwoju przez patrol wileńskiej AK. Została aresztowana ponownie 20 lipca 1946 roku, w mieszkaniu przy ul. Wróblewskiego 7 w Gdańsku po tym jak adres lokalu kontaktowego zdradziła wcześniej Regina Żylińska-Mordas łączniczka Łupaszki, która poszła na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Podczas śledztwa prowadzonego przez Józefa Bika i Jana Wołkowa, Danuta Siedzikówna była bita i poniżana lecz mimo to odmówiła wydania swoich kompanów. 3 sierpnia Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Inkę na karę śmierci.

Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku, bezpośrednim sprawcą śmierci Inki był podporucznik Franciszek Sawicki, który był dowódcą plutony egzekucyjnego. W tym samym czasie wykonano również wyrok na Feliksie Selmanowiczu ps. Zagończyk. Ostatnimi słowami ?Inki? było: Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko”! W chwili śmierci miała tylko 18 lat.

Danuta Siedzikówna „Inka i Feliks Selmanowicz „Zagończyk” musieli czekać 70 lat, by spocząć w poświęconej ziemi. Oddali swoje młode życie za wolną Polskę. Rok temu odbył się Ich niezwykle wzruszający pogrzeb w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Cześć i Chwała Bohaterom!