Aktualności

Gen. E. A. Fieldorf ps. „Nil” 65 lat temu skazany na śmierć

65 lat temu, 16 kwietnia lutego 1952 roku, przez Sąd Wojewódzki w Warszawie został skazany na śmierć gen. Emil August Fieldorf ps. „Nil” (egzekucję wykonano 24 lutego 1953 roku), dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji ?NIE?. Był jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy AK i Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Pomimo tortur odmówił współpracy z UB.

Do końca zachował w sercu Boga, Honor Żołnierza Polskiego i Niepodległą Ojczyznę!
Cześć Jego pamięci!