Aktualności

Walentynkowa akcja „Kocham Polskę”

Walentynkowa akcja „Kocham Polskę? podkreśla, że jedną z najważniejszych wartości jest właśnie miłość do naszej Ojczyzny. Ma też na celu promowanie nowoczesnego patriotyzmu i przypomina bohaterski dorobek Armii Krajowej, która powstała 14 lutego 1942 roku. Była to największa konspiracyjna armia w okupowanej Europie, której szeregi liczyły około 400 000 żołnierzy. Podstawowym jej celem była walka o odzyskanie niepodległości. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła, prowadziła dywersję i wywiad, przygotowując zbrojne powstanie narodowe.

Chcemy, by nasi Bohaterowie wrócili do zbiorowej świadomości Polaków, głównie nas młodych, którzy już dziś widzą w nich wzorce do naśladowania.
Udostępniajcie plakat! Angażujmy się w akcję i uczmy następne pokolenia jak być dumnym Polakiem!

AW