Aktualności

Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Patriae Fidelis Odział Leeds styczen 2017

Wczoraj 21 stycznia 2017 roku, w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds, zgodnie z tradycją i przede wszystkim zgodnie ze statutem stowarzyszenia, odbyło się coroczne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Patriae Fidelis Odział Leeds.

W obecności trzynastu członków stowarzyszenia Prezes Oddziału Marcin Stanisławski przypomniał podstawowe cele stowarzyszenia oraz omówił działalność oddziału w roku 2016. Prezes wskazał także zadania jakie członkowie oddziału powinni zrealizować w bieżącym roku. Obecni na zabraniu dokonali wyboru Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Jednogłośnie obowiązki Prezesa oraz Sekretarza powierzono ponownie  kol.  Marcinowi S.  i Jarkowi Z. , zaś do funkcji Skarbnika powołano kol.Jarosława S . który  zastapil dotychczasowego Skarbnika kol. Kordiana K .

Obecny skład Zarządu Patriae Fidelis Oddział Leeds jest zatem następujący: Prezes ? Marcin Stanisławski (pełni także funkcję Prezesa Patrie Fidelis na całą Wielką Brytanię); Sekretarz ? Jarosław Z.; Skarbnik ? Jarosław S.

Wybory Leeds