Aktualności

Londyńska Msza św. za duszę Romana Dmowskiego

Jak co roku członkowie i sympatycy Patriae Fidelis uczestniczyli w Mszy świętej odprawionej w londyńskim kościele św. Andrzeja Boboli za duszę Romana Dmowskiego. Kościół wypełniony był po brzegi wiernymi.

Obecni byli też przedstawiciele wielu organizacji polonijnych chcących wspólnie uczcić tego Wielkiego Polaka.

„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”

Cześć Jego pamięci!

AW