Aktualności

V Zjazd PYA Patriae Fidelis i nasza londyńska Wigilia

Już ponad tydzień minął od V Zjazdu PYA Patriae Fidelis i naszej londyńskiej Wigilii w Londynie, ale emocje jeszcze nie opadły.

Podczas wigilii został wybrany nowy zarząd. Kadencja dotychczasowego prezesa PF, którym przez 5 lat był Jerzy Byczyński, dobiegła końca. Nowym prezesem został wybrany jednogłośnie Marcin Stanisławski. Wybraliśmy również nowy Zarząd i Sąd koleżeński.

Po wstępnych formalnościach, przemówieniach I sprawozdaniach podzieliliśmy się opłatkiem oraz zjedliśmy kolację z Ostatnim Wyklętym na Wyspach Sergiuszem Paplińskim ps. ?Kawka? oraz innymi licznymi gośćmi. Każdy z nas miał szansę osobiście zamienić z nimi słowo.

Mieliśmy też inną wspaniałą uroczystość. 92-letnia Pani Marzena Schejbal, wieloletnia przewodnicząca Armii Krajowej w Wielkiej Brytanii,  została honorowym członkiem naszego stowarzyszenia. Były kwiaty, odznaka PF przypięta do bluzki i masa wzruszeń.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, legendarny kapelan nowohuckiej Solidarności, zaszczycił nas swoją obecnością na zjeździe i Wigilii naszego stowarzyszenia. Wygłosił bardzo interesujący wykład o Kresach Wschodnich i filmie „Wołyń”, a także o relacjach polsko-ukraińskich i bieżącej sytuacji w Kościele polskim.

Dostaliśmy kilka ciekawych propozycji odwiedzenia naszego miasta. Między innymi ksiądz Tadeusz wyraził chęć odwiedzenia Birmingham. To wielkie wyróżnienie!

Mamy wielkie podziękowania od ludzi organizujących Paczkę dla Bohatera. Choć paczka z naszego miasta nie była największa, to zostaliśmy wyróżnieni jako grupa, która skupiła się na najbardziej praktycznych rzeczach. Jest wzmianka o naszym mieście w artykule podsumowującym akcje.

W czasie zjazdu oraz w zaprzyjaźnionej Szkole Sobotniej w Southampton zrobiliśmy wspólnie zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia Odra Niemen, które opiekuje się od lat Polakami na Kresach. Razem udało nam się uzbierać aż 426,33 funty. Ogromnie dziękujemy za Waszą pomoc i zaangażowanie!

Na naszej sobotniej Wigilii sprzedawaliśmy bożonarodzeniowe kartki, by wesprzeć Liceum Polonijne – Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. Ta szkoła to unikalna placówka, w której prawie 100% uczniów stanowią młodzi ludzie polskiego pochodzenia z Kresów. Już następnego dnia przelaliśmy kwotę na rzecz szkoły 784,20 złotych uzyskaną ze sprzedaży kartek. W tej chwili szkołę tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Przed nami nowy rok. Mam nadzieję że jeszcze bardziej owocny niż obecny. Proszę każdego o jakąkolwiek formę aktywności. Swoją pracą przykładamy cegiełkę do budowania Mocnej Polonii i Wielkiej Polski!

Marcin z Birmingham