Aktualności

70. rocznica aresztowania „INKI”

 

 

 

20 lipca 1946 roku w Gdyni została aresztowana przez agentów UB 17-letnia Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-1946) sanitariuszka V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej płk. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. 5 tygodni pózniej została zamordowana. Bierut odmówił z przysługującego mu prawa łaski.

W mediach na próżno szukać informacji na ten temat.
Cześć Jej i Chwała!

 

AW