Aktualności

1 marca – dzień Żołnierzy Wyklętych

Bohaterowie na ławie oskarżonych:

ppłk. Łukasz Ciepliński

mjr Adam Lazarowicz

por. Józef Rzepka

kpt. Franciszek Błażej

por. Józef Batory

por. Karol Chmiel

mjr Mieczysław Kawalec.

Po fikcyjnym procesie zamordowani przez reżim komunistyczny. Polski Sejm ustanowił 1 marca święto „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
CZEŚC I CHWAŁA BOHATEROM!

 

AW