Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

Dociekliwy historyk, niepokorny publicysta, znakomity prelegent – specjalizujący się w historii II wojny światowej i okresu powojennego, prekursor badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi, wnikliwy badacz Polskiego Podziemia Zbrojnego i działalności komunistów w tym okresie.
Autor wielu publikacji o zbrojnym podziemiu w Polsce, niestrudzony w demaskowaniu mitów i wytworów propagandy – tej byłej jak i tej obecnej, działacz społeczno-polityczny.
Prywatnie człowiek z rodziny o akowskich i eneszetowskich tradycjach.
Poznaj najnowszą historię Polski
Zapraszamy na spotkania!

 

AW