Aktualności

Pierwszy zrzut Cichociemnych do Polski

75 lat temu, 15 lutego 1941 roku, odbył się pierwszy zrzut przeszkolonych w Wielkiej Brytanii cichociemnych (The Silent Unseen) do Polski – operacja Adolphus. Wylądowali w Dębowcu w powiecie cieszyńskim. Cichociemni trafiali praktycznie na wszystkie odcinki walki prowadzonej przez AK. Z 316 przerzuconych z Anglii (od 1944 też z Włoch) do Polski cichociemnych zginęło 103, w tym 9 podczas lotu lub skoku, 84 zginęło w walce lub zostało zamordowanych przez gestapo, 10 zażyło truciznę po aresztowaniu, a na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów w okresie stalinizmu. Spośród 91 cichociemnych, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, 18 zginęło w walce. Jednymi z cichociemnych byli m. in. legendarny kurier Jan Nowak-Jeziorański oraz ostatni komendant główny AK generał Leopold Okulicki.
Wracali by walczyć za Ojczyznę. Cześć Im i Chwała!