Aktualności

Spotkanie „Polskie drogi do Wolności” w Cardiff

Spotkanie Polskie drogi do Wolności w Cardiff #1W sobotę 28 czerwca 2014 r. w Domu Polskim w Cardiff odbyło się spotkanie wspominkowe pt. „Polskie drogi do Wolności”.

Gośćmi honorowymi, którzy dzielili się z publicznością swoimi wspomnieniami byli: por. Jan Borysiewicz, Kazimierz Baldy, ppor. Marian Milewski oraz Stanisław Wojciechowski.

Nasi goście rozpoczęli od przywołania wydarzeń dotyczących początków wojny w pierwszych dniach września 1939 roku. Następnie we wspomnieniach poprowadzili słuchaczy od dni aresztowania aż po śnieżne bezludzia Syberii. Pan Stanisław Wojciechowski przywołał wspomnienia z ucieczki z Syberii oraz swego szkolenia w Junackiej Szkole Kadetów przy Korpusie Polskim. Pan Jan Borysiewicz podzielił się swymi doświadczeniami z kampanii wrześniowej, wywózki na Sybir, ucieczki i kontynuowaniu walki wliczając udział w walce o Monte Cassino.

Spotkanie Polskie drogi do Wolności w Cardiff #2Pan Kazimierz Baldy zabrał słuchaczy między mury Powstańczej Warszawy przywołując przygody i atmosferę powstania warszawskiego zaś pan Marian Milewski przywołał wspomnienia z konspiracji w Armii Krajowej oraz zarysował swoją działalność i emigracyjne początki w Wielkiej Brytanii już po zakończeniu wojny.

Dziękujemy za ciekawe spotkanie i możliwość spotkania ostatnich naocznych świadków wydarzeń z II Wojny Światowej i uczestników polskiej walki o wolność i niepodległość!
Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – koło 475 w Cardiff, Stowarzyszenie Patriae Fidelis oraz Polish Home Association.
Wstęp wygłosił prezes SPK pan Jan Kłos, zaś pytania i rozmowę poprowadzili Kasia Słowik oraz Kay. W spotkaniu udział wzięło około 50 osób.

Kolejne spotkanie z serii „Polskie drogi do Wolności” w Cardiff już we wrześniu!