Aktualności

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – PF w Warszawie

W dniach 30.07-02.08 2014 odbył się wyjazd członków Patriae Fidelis do Warszawy w związku z 70-tą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia, na cmentarzu wojskowym na Powązkach, uczestniczyliśmy w oficjalnych uroczystościach pod pomnikiem Gloria Victis, na kwaterze słynnego harcerskiego Batalionu Parasol, które rozpoczęły się o „Godzinie W” (17:00) minutą ciszy. Następnie delegacją Patriae Fidelis złożyliśmy wieniec pod pomnikiem w hołdzie poległym podczas Powstania Warszawskiego oraz II wojny światowej. Po oficjalnych uroczystościach, waz z Leszkiem Krzyżanowskim, odwiedziliśmy ważne miejsca cmentarza powązkowskiego: kwaterę Zośki, a na niej grób K.K. Baczyńskiego, grób harcmistrza Stanisława Broniewskiego pseudonim „Orsza”, grób Stanisława Kamińskiego, groby Rudego, Zośki i Alka, grób Andrzeja Romockiego pseudonim „Morro”. Następnie udaliśmy się na grób ministra spraw zagranicznych Beck’a, delegata rządu Tadeusza Komorowskiego pseudonim „Bór”, który podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Byliśmy także na grobie profesora Kuleszy, który stworzył system praw samorządności w Polsce. Odwiedziliśmy również grób profesora Skalskiego, piłkarza Kazimierza Deyny, Pomnik Katastrofy Smoleńskiej. Na Powązkach spotkaliśmy Leszka Żebrowskiego, który powiedział nam, iż nie może doczekać się kolejnego przyjazdu na Wyspy. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była sławna „Łączka” oraz grób generała Kuklińskiego. Część z nas spotkała się z ostatnimi weteranami RAF-u, którzy zrzucali wsparcie dla Powstania Warszawskiego, a przyjechali do Polski po raz pierwszy od czasu wojny. Mieliśmy też okazję spotkać się z Marzeną Schejbal, Prezes Armii Krajowej w Wielkiej Brytanii, która również przyleciała do Polski. Mieliśmy zaszczyt poznać rodzinę Zbigniewa Stypułkowskiego, żołnierza NSZ, który dużą część życia spędził w Londynie.

W czasie pozostałych  dni dotarliśmy do historycznych miejsc nawiązujących do Powstania Warszawskiego –  budynku  Politechniki Warszawskiej, w którym znajdował się sztab Ochotniczej Armii Polskiej generała Hallera w 1920r., a także domu Tadeusza Zawadzkiego pseudonim „Zośka”. Byliśmy w miejscu, gdzie znajdowała się harcerska poczta polowa, zobaczyliśmy:  Prudental, budynek PAST-y, ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Teatr Wielki, budynek, w którym zginął K.K. Baczyński, miejsce, w którym oddział KEDYWU uprowadził samochód ze 150-ma milionami zł, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski. Udaliśmy się do katedry Św. Jana na Starówce, gdzie zapoznaliśmy się z działaniami niemieckiej miny samobieżnej Goliat, byliśmy w miejscu, gdzie zamordowany był Grzegorz Przemyk,  widzieliśmy kamienicę słynnego Bazyliszka, zwiedzaliśmy Barbakan. Mieliśmy także okazję oglądać uroczystości państwowe pod pomnikiem Powstańców Warszawskich na placu Krasińskiego. Wielkie wrażenie wywarło na nas  Muzeum Powstania Warszawskiego oraz budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które to miejsca mieliśmy okazję odwiedzić.

Nasz wyjazd zwieńczyło spotkanie z kombatantkami: druhną Hanią Szczepanowską oraz druhną Zofią Pilecką, córką rotmistrza Witolda Pileckiego w sali przy kościele Św. St. Kostki, gdzie mieliśmy okazją pomodlić się przy grobie męczennika bł księdza Jerzego Popiełuszki.

Specjalne podziękowania należą się dh Leszkowi Krzyżanowskiemu, który oprowadzał nas po Warszawie dzieląc się z nami swoją rozległą wiedzą historyczną i znajomością stolicy. Mamy nadzieję, iż w następnym roku uda nam się wybrać jeszcze większą grupą do Polski, a przy okazji budować pamięć o Powstańcach także i na emigracji.

Magda, Southampton