Aktualności

Aspire bada: kim są Polacy?

Aspire bada; kim są PolacyKim są Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii? – zastanawia się Polish CityClub i w ramach projektu Aspire przeprowadza rozległe badania polskiej mniejszości na Wyspach Brytyjskich. – Chcielibyśmy, aby rozmowa o polskich migrantach w Wielkiej Brytanii w większym stopniu odbywała się na poziomie faktów, a nie emocji. To szczególnie ważne tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których Polacy mają prawo głosu – tłumaczy Agnieszka Kołek, Polka Roku 2013 w Wielkiej Brytanii, jedna z liderek projektu.

W ankiecie przeprowadzanej we współpracy z uznaną pracownią Ipsos respondenci pytani są m.in. o charakter ich pobytu na Wyspach Brytyjskich, o zainteresowanie sprawami politycznymi, intencję głosowania w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i o zaangażowanie w życie społeczne i wspólnoty lokalne. Badanie obejmuje wszystkich imigrantów z tzw. grupy A8, w której skład wchodzą obywatele nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po 2004 roku, z wyłączeniem Cypru i Malty.  – To świetna okazja, aby stworzyć zbiorowy portret Polaków w Wielkiej Brytanii – tłumaczy Jakub Krupa, brytyjski koordynator koalicji „Jesteś u siebie, zagłosuj”, która promuje aktywny udział w życiu politycznym, i do której należy Polish City Club. – Często słyszymy, że Polacy są tacy albo inni, a nierzadko są to opinie oparte na czyichś przypuszczeniach lub uprzedzeniach. Nasze badanie pozwoli zebrać fakty: tacy jesteśmy, tak się angażujemy, takie mamy poglądy. To szansa, aby każdy był zauważony i zasygnalizował swój wkład w polską społeczność – podkreśla.

– Na podstawie wyników opracujemy raport, który następnie przedstawimy brytyjskiej opinii publicznej. Wybory do Parlamentu Europejskiego to świetna okazja, żeby przypomnieć, że jesteśmy istotną społecznością, która czuje się tutaj jak u siebie, traktuje Wielką Brytanią jak swój dom. Jestem pewna, że możemy pomóc w rozwiązywaniu problemów i napięć, które wychodzą na jaw w dyskusji o imigrantach – tłumaczy Dorota Zimnoch, prezes Polish City Club.

Badanie można wypełnić do 7 marca pod adresem https://ssl.ipsos.pl/cawi4/index.php?sid=16958&lang=pl. Odpowiedzenie na wszystkie pytania zajmuje nie więcej niż 10 minut.

Wszystkie informacje dotyczące tego, jak zarejestrować się i oddać głos w majowych wyborach będą udostępniane na facebooku kampanii „Jesteś u siebie.  Zagłosuj” i na stronie www.jusz.eu.