Aktualności

Akcja „Kocham Polskę 2014” !

Akcja Kocham Polskę 2014Dlaczego robimy tę akcję?a) Patriotyzm w Polsce jest bardzo mocno naznaczony martyrologią, zanurzony w cierpieniach, jakich nasz naród doświadczał przez ostatnie 300 lat. Brakuje w nim radości, entuzjazmu i pozytywnego przekazu. Patriotyzm to nie tylko pamięć o poległych i o doznanych krzywdach ? choć jest to oczywiście bardzo istotne. Patriotyzm narodu, który chce dokonywać wielkich rzeczy, który odważnie i bez kompleksów chce rozwijać się we współczesnym świecie, musi w pierwszym rzędzie opierać się o promocję pozytywnych postaw, posiadać w sobie olbrzymi ładunek narodowej dumy, radości i optymizmu.

b) Patriotyzm jest wartością, która nie tylko jest dobra i pozytywna, ale się również OPŁACA ? wspólnoty, których członkowie cenią sobie życie wspólnotowe, które mają wysoką samoocenę są silniejsze, skuteczniejsze. Patriotyzm powinien leczyć z narodowych kompleksów i prowadzić do tego, że obywatele zachowują się względem siebie uczciwie i solidarnie. Szczególnie na emigracji.

c) Nasz patriotyzm musi posiadać umiejętność zagospodarowania i twórczego przekształcania dzisiejszych trendów kulturowych. Nie można płynąć z prądem wszechobecnej popkulturowej papki, która prowadzi do utraty tożsamości i wyjałowienia kultury narodu, z drugiej strony ? nie można funkcjonować w oderwaniu od tego, czym żyje dziś społeczeństwo, jakie trendy w nim dominują. Kampania Kocham Polskę to próba ?oswajania tygrysa? współczesnej kultury na rzecz promocji patriotycznych postaw i wartości.