Aktualności

Masz prawo głosu. Skorzystaj z niego!

Masz prawo głosu. Skorzystaj z niego22 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a także wybory do samorządów lokalnych(wyjątkowo przesunięte z 2 maja). Czy wiesz, że jako obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej masz prawo głosu?
Obywatele Polski, przebywający na terenie UK, mogą oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach lokalnych, wyborach do Szkockiego Parlamentu (Scottish Parliament) oraz Walijskiego Zgromadzenia Narodowego (Welsh Assemblies) i Zgromadzenia Irlandii Północnej (Northern Ireland Assembly), mogą także wziąć udział w niektórych referendach.
Nie możemy jednak głosować w generalnych wyborach do parlamentu brytyjskiego.

Kto może oddać głos w wyborach przeprowadzanych na terenie Wielkiej Brytanii?
Masz prawo głosu, jeśli spełniasz równocześnie poniższe kryteria:

  • masz ukończone 18 lat w dniu wyborów (możesz zarejestrować się wcześniej)
  • oraz przebywasz w Wielkiej Brytanii.

Czym jest Electoral Register?
Aby móc wziąć udział w głosowaniu, musisz zarejetrować się rejestrze wyborców (electoral register).

Electoral register czyli rejestr wyborców, jest listą nazwisk i adresów osób zarejestrowanych do głosowania. Kopia tego rejestru przetrzymywana w lokalnym urzędzie miasta (biurze rejestracji wyborców w Szkocji, Electoral Office w Północnej Irlandii). Każdy ma dostęp do tego rejestru.
Głównym powodem istnienia rejestru jest pokazanie kto może głosować w wyborach i referendach. Jednak dostęp do niego mają także takie instytucje jak agencje informacji kredytowej. Może on być także udostępniony w celach egzekwowania prawa. Niektóre informacje, zawarte w rejestrze, mogą być odsprzedawane organizacjom i firmom i użyte w celach marketingowych (wersja edited register).
Uwaga! Wypełniając formularz rejestracyjny, możesz zastrzec, że nie życzysz sobie, aby twoje dane były udostępniane osobom trzecim zaznaczając odpowiednią opcję.

Rejestracja anonimowa (Anonymous registration)
Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa swoich danych, możesz zarejestrować się anonimowo. Każdy może się ubiegać o anonimową rejestrację. Należy jednak podać ważny powód, na którego poświadczenie muszą przedstwić dowód tj. Court Order lub zaświadczenia od pewnych osób w celu wsparcia aplikacji o rejestrację anonimową.Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

ak się zarejestrować?
Możesz zarejestrować się online w kilku prostych krokach. Po prostu kliknij na podany link  i wypełnij formularz. Następnie wydrukuj go, podpisz i odeślij do lokalnego biura rejestracji wyborców . Dane adresowowe znajdziesz tutaj.

Pamiętaj! Formularz zgłoszeniowy musisz podpisać osobiście.

Kiedy mogę się zarejestrować?
Zarejestrować się możesz w jakimkolwiek momencie w ciągu roku, ponieważ rejestr uaktualniany jest każdego miesiąca.
Większość ludzi rejestruje się jednak raz do roku (annual canvass), kiedy to lokalny urząd miasta rozsyła formularz rejestracyjny do wszystkich mieszkańców w celu rejestracji nowych wyborców, a także, aby uaktualnić dane osób już zarejestrowanych.

Uwaga! Terminy rejestracji:
  • wybory do Parlamentu Europejskiego – 6 maja 2014,
  • wybory lokalne – 17 kwietnia 2014.

Jak sprawdzić, czy jesteś już zarejestrowany?
Aby sprawdzić, czy twoje nazwisko widnieje w rejestrze, skontaktuj się z lokalnym Electoral Registration Officer. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Jak głosować?
Sposób, w jaki chcesz głosować, wybierasz w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego. Możesz także go zmienić, wypełniając specjalny formularz.
Istnieją trzy różne sposoby głosowania w Wielkiej Brytanii:

Każdy może zagłosować za pośrednictwem poczty, nie podając powodu (wyjątkiem są mieszkańcy Irlandii Północnej). Kartę do głosowania (ballot paper) otrzymasz droga pocztową na tydzień przed dniem wyborów (election day) na adres podany w rejestrze (może to być również adres poza granicami UK). Pamiętaj, aby odesłać kartę na czas, tj. do godziny 22.00 w dniu wyborów. Aby móc skorzystać z tej opcji, wypełnij formularz aplikacyjny,

  • przez pełnomocnika (by proxy).

Głosować za pośrednictwem pełnomocnika mogą osoby: które w dniu wyborów przebywają poza stałym miejscem zamieszkania, których kondycja fizyczna nie pozwala na dotarcie do lokalu wyborczego, które w dniu wyborów pracują lub uczą się. Pełnomocnikiem może być jedynie osoba, która jest uprawniona do oddania głosu w danych wyborach. Aby móc skorzystać z tej opcji, wypełnij formularz aplikacyjny przynajmniej na 6 dni przed datą wyborów.

Źródło:  http://pracaizyciewuk.blogspot.co.uk/