Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z dr Rafałem Brzeskim

Zaproszenie na spotkanie z dr Rafałem BrzeskimPrzełom wieków XX i XXI przyniósł światu nowy rodzaj rewolucji, swoją doniosłością i konsekwencjami nie mniejszej niż rewolucja neolityczna, która to pozwoliła przejść człowiekowi do osiadłego trybu życia. Ta rewolucja to rewolucja informacyjna.

Wraz z upowszechnieniem się nowych technologii, ludzkość uzyskała niespotykany nigdy wcześniej dostęp do informacji. Nieustanny postęp naukowo-techniczny sprawia, że ilość oraz szybkość dostępu do informacji rośnie każdego dnia. Proces ten ma niewątpliwie swoje dobre strony, z czego wszyscy zdają sobie sprawę. Znacznie mniej uwagi poświęca się natomiast zagrożeniom z tym związanym. Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych jest tak zwana wojna informacyjna.

Zagadnienie wojny informacyjnej towarzyszy bowiem człowiekowi od najdawniejszych czasów. Użycie informacji jako broni zostało poświadczone w źródłach historycznych już koło roku 1300 p.n.e, kiedy to hetyckim szpiegom udało się zmylić faraona podsuwając mu fałszywe informacje przed bitwą pod Kadesz.

Jakkolwiek wojna informacyjna była znana już w tamtych czasach, tak jej intensywny rozwój przypada dopiero na czasy obecne.

Jednym z niewątpliwych specjalistów w tej dziedzinie jest dr Rafał Brzeski, pisarz i tłumacz, wieloletni dziennikarz i korespondent. W jednym z swoich skryptów wyjaśnia on pojęcie wojny informacyjnej w taki oto sposób:

„Wojny można podzielić na dwie kategorie: wojny energetyczne i wojny informacyjne.

Jeśli Kali palnąć kogo maczugą, zgruchotać mu czaszkę i zabrać jego krowy, to jest to wojna energetyczna, ale jeśli Kali przekonać kogoś, żeby sam mu przyprowadził swoje krowy, to jest to wojna informacyjna. W wojnach energetycznych pokonuje się wroga fizycznie w otwartej walce, maczugą, mieczem lub pociskiem samosterującym. Różnica polega tylko na stopniu stechnicyzowania użytej broni. Skutkiem ubocznym wojny energetycznej są straty w ludziach i zniszczenia substancji materialnej. W wojnach informacyjnych obezwładnia się przeciwnika informacją, otumania się działaniami wywiadu, podszeptem agentury wpływu, propagandą i manipulacją, a potem bierze się go w poddaństwo. W wojnie energetycznej walczące strony niszczą przeciwnika na jasno określonym froncie. Uderzenia są szybkie, potężne, widoczne i odczuwalne. Ideałem jest Blitzkrieg.

W wojnie informacyjnej zniewala się społeczeństwo stopniowo. Trwa to latami. Polem walki jest ludzka świadomość. W pierwszej fazie wyznaczona do podboju społeczność jest demoralizowana, żeby złamać jej moralny kręgosłup. W kolejnej fazie burzy się obowiązujący w niej od wieków porządek wartości, potem pozbawia się ją poczucia własnej godności, zakłamuje osiągnięcia przodków, wpaja poczucie ogólnej niemożności, by wreszcie zniechęcić do stawiania oporu tłumacząc, że wszelki sprzeciw jest bezsensowny, bo trzeba płynąć z prądem.”

Doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy w tematyce wojny informacyjnej, będzie w najbliższym czasie seria wykładów dr Brzeskiego w trzech miastach Wielkiej Brytanii: Aberystwyth, Bristolu i Londynie. W imieniu organizatora wykładów, stowarzyszenia Patriae Fidelis, chciałbym zaprosić wszystkich czytelników do wzięcia udziału w którymś z trzech organizowanych spotkań.

Temat wykładów: „Wojna informacyjna: być albo nie być Polski”

Aberystwyth – 17.01.2014 godz. 18:00, Eastgate, Mid Wales, SY23 2AR
Bristol – 18.01.2014 godz. 16:00, Sala SPK, 50 St. Pauls’s Road, Clifton, BS8 1LP
Londyn – 19.01.2014 godz. 19:15, Windsor Hall, 2 Windsor Road, Ealing, W5 5PD

Autor: Arkadiusz Wójcik

Wydarzenie na facebook: https://www.facebook.com/events/1429077667327759/

Zaproszenie na spotkanie z dr Rafałem Brzeskim