Aktualności

Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013

Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #1Niedziela, 5 maja 2013 roku, godzina tuż przed 14-stą. Jeden z największych cmentarzy w Europie – Cmentarz Południowy w Manchesterze ? z wolna wypełnia się grupkami osób niosących biało-czerwone flagi w dłoniach. Ciepła wiosenna aura kontrastuje z szalikami obecnymi w ubiorze dużej części Biało-Czerwonych. Kilka chwil później, okolice bramy głównej stają się miejscem koncentracji odznaczających się przybyszów. Po szybkim przegrupowaniu następuje gromadny przemarsz w kierunku polskiej sekcji angielskiego cmentarza. Grupa około 40 osób ustawia się wokół pomnika ofiar mordu katyńskiego, po czym rozpoczyna się oficjalna część obchodów. Po krótkim wstępie delegata ze Stowarzyszenia Patriae Fidelis, do przenośnego mikrofonu podchodzi lektor w stroju harcerskim z naszytą Polską flagą i rozpoczyna donośnym głosem:

Rodacy!
Stajemy dziś do Apelu Pamięci w 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej aby przywołać pamięć naszych rodaków zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej złożonej na sztandar z hasłem: Bóg, Honor i Ojczyzna?

Następnie pierwszy lektor przyzywa wszystkich pomordowanych w sowieckich katowniach. Przyzywa pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Przyzywa tych wszystkich, którzy bez sądu zostali skazani za to, że byli elitą naszego narodu i przeszkodą na drodze zniewolenia Polski.

Każdorazowo zebrani wykrzykują – Część Ich Pamięci! – oddając hołd Bohaterom.

Kolejnych czterech lektorów odczytuje inwokacje skierowane do żołnierzy Powstania Antykomunistycznego, żołnierzy zwanych Wyklętymi. Z imienia i nazwiska przyzywają tych, którzy z bronią w ręku sprzeciwili się komunizacji Polski, dokonywanej rękami czerwonoarmistów, ale też polskich pachołków Sowieckiej Rosji.

Lektorzy wymieniają zapomnianych bohaterów ze wszystkich części kraju, m.in. obwodów Lwowskiego i Wileńskiego, Białostockiego i Pomorskiego, Kieleckiego i Krakowskiego.

Inwokacje przerywane są gromadnymi okrzykami ? Cześć Ich Pamięci! – oddając Im przez to należytą sprawiedliwość na dwójnasób. Po pierwsze przywracając Ich do zbiorowej świadomości narodu, gdyż zostali z niej wyklęci. Po drugie, przywracając Im należną cześć, którą komuna zabrała nazywając Ich zdrajcami.

W dalszej części obchodów, na grobie katyńskim zostały złożone ? wieniec, przez delegata Patriae Fidelis oraz kwiaty od przedstawicieli środowisk kibicowskich. Następnie w podniosłej atmosferze odśpiewano trzy zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a następnie odmówiono modlitwę Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz pomodlono się w intencji jedności i pojednania Naszego Narodu. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni ?Z dawna Polski Tyś Królową?.

Po części oficjalnej, większość z obecnych udała się na wspólny posiłek, podczas którego dyskutowano o połączeniu sił różnych środowisk emigranckich, w słusznej i świętej sprawie jaką jest Polska.

Patriae Fidelis dziękuje wszystkim obecnym na obchodach za to że zamiast przysłowiowego grilla, poświęcili czas i pieniądze aby oddać Chwałę Bohaterom!

Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #2 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #3 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #4 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #5 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #6 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #7 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #8 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #9 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #10 Duch Niezłomnych Żołnierzy i Ofiar Katynia w Manchesterze 2013 #1