Aktualności

Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie

Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #1Sobota 23 marca była dla działaczy Patriae Fidelis dniem pełnym wrażeń. Zaczął się on od podróży do Portsmouth gdzie przedstawiciele oddziałów przybyli aby wziąć udział w uroczystościach ponownego odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Powstańców Listopadowych. Natomiast wieczorem w Londynie w ramach Dnia  Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowali degustacje polsko-węgierskiej kuchni , projekcje filmów dokumentalnych i prezentacje muzyki tożsamościowej naszych narodów.Uroczystość pod pomnikiem Powstańców Listopadowych w Portsmouth odbyła się w dwóch odsłonach. Zapoczątkowało ją poświęcenie pamiątkowej płyty na grobie jednego z powstańców spoczywającego w innej części cmentarza a następnie uroczyste odsłonięcie nowej tablicy na pomniku gdyż poprzednia zniknęła z niego w niewyjaśnionych okolicznościach.
Uroczystość rozpoczęła się o 14 00 spotkaniem pod pomnikiem. Gości przywitał główny organizator ceremonii, weteran II Korpusu Polskiego, Pan Otton Hulacki. Po krótkim przywitaniu wszyscy przeszli do miejsca spoczynku artylerzysty konnego Franciszka Linkowskiego, zmarłego w 1878 roku. Tutaj w asyście pocztów sztandarowych odsłonięcia płyty dokonał Konsul Generalny RP w Londynie Ireneusz Truszkowski. Następnie ksiądz Andrzej Zuziak z Bournemouth poświęcił nagrobek po czym został zapalony znicz i złożono kwiaty. W ten sposób zakończyła się pierwsza część uroczystości. Po powrocie pod Pomnik Powstańców Pan Hulacki osobiście przywitał przybyłego właśnie Burmistrza Miasta Portsmouth – Lord Mayor of Portsmouth Councillor Frank Jonas. Zaraz po tym nastąpiło oficjalne powitanie zaproszonych gości. Poza Panem Burmistrzem oraz Panem Konsulem Generalnym uroczystość uświetnili swoją obecnością: zastępca Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Londynie pułkownik Roman Szymaniuk, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Pan Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, wojskowy przedstawiciel do spraw kombatantów, duchowni ksiądz Zbigniew Budyn z Southampton oraz ksiądz Andrzej Zuziak z Bournemouth, poczty sztandarowe: Stowarzyszeń Polskich Kombatantów, konsulatu, The Royal British Legion oraz St John Ambulance, kierowniczka organizacji SOS Polonia w Southampton oraz Portsmouth Pani Barbara Storey, która tłumaczyła przemowy Pana Hulackiego na język polski lub angielski, przedstawiciele Stowarzyszenia Patriae Fidelis, harcerki oraz harcerze z Brighton, a także redaktor naczelny Dziennika Polskiego Jarosław Koźmiński, przedstawicielki Polskiej Szkoły w Portsmouth Pani Kasia Thurlow i Pani Agnieszka Michalska oraz Polacy mieszkający w Portsmouth i okolicach.
Następnie Pan Otton przybliżył pokrótce historie pomnika oraz podziękował mieszkańcom Portsmouth za gościnność względem powstańców oraz za możliwość osiedlenia się przez nich na terenie miasta. Po zakończeniu przemowy ks. Zbigniew Budyn odmówił modlitwę w intencji powstańców i poświęcił monument. O odsłonięcie nowej tablicy zostali poproszeni Lord Mayor of Portsmouth Councillor Frank Jonas oraz zastępca Attache Obrony płk Roman Szymaniuk. Zebrani powitali nową tablicę owacjami. Kolejnym punktem programu było złożenie wieńców, kwiatów oraz zapalenie zniczy. Następnie nasz nieoceniony Pan Otton zaintonował pieśń Boże coś Polskę, hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego oraz angielski God Save The Queen. Ostatnim punktem uroczystości były podziękowania skierowane przez Pana Hulackiego do wszystkich przybyłych gości. Spotkanie zakończyło się serdecznymi podziękowaniami dla organizatora tej pięknej uroczystości  Pana Ottona Hulackiego oraz wspólną fotografią z Pomnikiem Powstańców Listopadowych w tle. Jedyne co nie dopisało to pogoda, było przenikliwie zimno! Dlatego też wielki szacunek dla około 70 osób, które dotarły pod pomnik w Portsmouth a szczególnie dla harcerek i harcerzy z Brighton, którzy wytrwali w swoich mundurach do samego końca.
Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #2 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #3 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #4 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #5 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #6 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #7 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #8 Uroczystości w Portsmouth i wieczór przyjaźni w Londynie #1