Aktualności

Roman Rybarski, fot. wikipedia.pl
Roman Rybarski, fot. wikipedia.pl

Roman Rybarski – profesor ekonomii, wykładowca akademicki. W czasie zaborów należał do Związku Młodzieży Polskiej ?Zet? i wchodził w skład Rady Głównej Ligii Narodowej. W latach 1918-19 był członkiem Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. Należał do wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym min.: Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Działał we władzach Związku Ludowo-Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Straży Narodowej i Stronnictwa Narodowego. Z ramienia SN otrzymał mandat posła w czasie II i III kadencji Sejmu RP. Był znany jako zwolennik demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej, ostro przeciwstawiał się tendencjom do ulegania utopii gospodarki planowej. Autor kilkudziesięciu prac z dziedziny ekonomii. Od początku okupacji niemieckiej uczestniczył w tworzeniu zrębów polskiego podziemia: wchodził w skład Zarządu Głównego SN, w ramach Delegatury Rządu RP na Kraj kierował Departamentu Skarbu Państwa Podziemnego. Działał także w Radzie Głównej Opiekuńczej. Aresztowany przez Gestapo 18 marca 1941 r., znalazł się w KL Auschwitz gdzie zmarł 5 III 1942 r. Miał 55 lat.