Aktualności

Relacja i notatka prasowa z akcji „Save SPK!”

Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #1W sobotę 20 października działacze Stowarzyszenia Patriae Fidelis oraz  organizacji Polonia Restituta przyszli pod budynek POSKu, w którym obradował Stary Zarząd SPK, a obok w restauracji Nowy Zarząd SPK. Byliśmy i jesteśmy ogromnie przejęci informacjami, które do nas dochodzą od dłuższego czasu, jako iż majątek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zostaje masowo wyprzedawany w Wielkiej Brytanii. Jako organizacja narodowa i młodzieżowa, za jeden z celów stawiamy sobie bycie pomostem pomiędzy starą a młodą emigracją, ponieważ od tych starszych, szczególnie przelewających swoją krew za Polskę, moglibyśmy się wiele nauczyć.

Poniżej przedstawiamy notatkę prasową z tego dnia, która została rozesłana do polskich mediów w Wielkiej Brytanii. Czekamy na odzew!

OSTATNI ZJAZD ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPK WIELKA BRYTANIA?

 

We wrześniowym numerze tygodnika Cooltura (nr. 39) został upubliczniony list nadesłany do redakcji przez kombatanta wojny w Iraku.

Z listu wynikało, że Pan Marek był dwukrotnie ranny i pomimo że został odznaczony za swoją waleczną postawę dziś jest bezdomny i szuka pomocy. Takiej pomocy powinno udzielić mu, jeżeli nie Państwo Polskie, to przynajmniej taka organizacja jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, będąca organizacją światową, powołaną do udzielania wsparcia polskim kombatantom.

W sobotę, 20-tego października 2012, list ten został rozdany wśród członków Zarządu Głównego SPK Wielka Brytania, obradujących podaczas ostatniego już zjazdu. Celem tej akcji  było min. podważenie racjonalności decyzji Zarządu Głównego SPK z 2010 o rozwiązaniu tej organizacji, podjętej zresztą wbrew woli wiekszości członków. Jednym z argumentów przemawiających za rozwiązaniem SPK było wykruszanie się starszej generacji kombatantów i w związku z tym brak celowości dalszego istnienia tej organizacji.

W sobotę, przed południem, przedstawiciele dwóch organizacji polonijnych sprzeciwiających się rozwiązaniu SPK i upłynnianiu jego majątku, czyli stowarzyszenia Polonia Restituta oraz stowarzyszenia Patriae Fidelis, rozwinęli przed budynkiem POSK’u prowokacyjny transparent o treści ’ex-communists rip off the Poles’, po czym wysłali swoich emisariuszy do prezesa Zarządu Głównego Czesława Maryszczaka, w celu uzyskania zgody na publiczne odczytanie petycji protestacyjnej podczas obrad członków Zarządu, oraz min. wręczenia listu Pana Marka.

Takiej zgody im nie udzielono, a na pytanie jaka jest właściwie oficjalna przyczyna podjęcia decyzji o rozwiązaniu SPK, prezes Maryszczak odpowiedział, że: 'demokratyczna’ (sic!).

O tym, że decyzja z 2010 o rozwiązaniu SPK demokratyczną nie była, zainteresowani sprawą, mogli dowiedzieć się podczas, równolegle odbywającego się w pobliskiej restauracji 'Robin Hood’, spotkania Nowego Zarządu SPK, na czele z prezesem Wiktorem Moszczyńskim (wybranym na to stanowisko podczas nadzwyczajnego zjazdu w Leicester  w lipcu br. kiedy to wiekszość członków SPK odwołała stary Zarząd SPK).

Prezes Moszczyński wyjaśniał, że Nowy Zarząd, podejmuje obecnie określone czynności prawne w celu podważenia legalności decyzji z 2010 oraz dąży do legalnego usankcjonowania swojego statusu, w celu możliwości dalszego kontynuwania działaności SPK. Prezes, oraz towarzyszący mu w tym wystąpieniu, nowy wiceprezes, Krzysztof Lus, wspominał o licznych niejasnościach pojawiających się w rozliczeniach finansowych SPK, na przykład w związku ze znacznymi transferami pieniężnymi pomiędzy SPK, a Fundacją SPK.

Mowa była o nagminnym łamaniu statutu przez członków Zarządu Głównego, którzy, min. nie przestrzegali termionów oraz wymogów formalnych przy organizacji oraz podaczas zjazdów stowarzyszenia oraz ich niemożności przedstawienia dokładnej liczby członków stowarzyszenia, która to wiedza jest przecież niezbędna przy obliczaniu wymaganego quorum przy głosowaniach. Mowa była o niedawno sprzedanym domu kombatanta w Leicester, oraz wystawionym na sprzedaż domu kombatanta w Peterborough.

Prezes Moszczyński nie chciał jednak zdradzić, czy została wydana, przez obsługującą ich kancelarię, opninia prawna w sprawie legalności sprzedaży kilkudziesięciu domów kombatantów, będących własnością PCA Limited. Nie było również żadnych wiążących deklaracji odnośnie pociągania członków starego Zarządu Głównego do odpowiedzialności karnej, czy cywilnej.

Kiedy tak, w ciepłej atmosferze, obradowali nad tą dramatyczną sytuacją kombatanci ? rebelianci wraz z Nowym Zarządem, obok w POSK’u, miała miejsce fizyczna konfrontacja młodych protestujących ze Starym Zarządem. Wiceprezes Zarządu Głównego, Pani Barbara Orłowska, prowadząca pod ręke starszego kombatanta, próbowała odpierać ataki wątla dość argumentacją, twierdząc, min., ze młodzi nie maja nic wpólnego z SPK i że sprawa rozwiązania tej organizacji  nie powinna ich interesować. Ów kombatant wtórował jej mówiac, że SPK musi się rozwiązać, a fundusze muszą zostać przekazane Zjednoczeniu Polskiemu (?).

Nie można się było pozbyć wrażenia, że w ten sam sposób 'prowadzeni pod ręke’ są wszyscy lub większość Zarządu Głównego, którzy jak zahipnotyzowani powtarzają w kółko, że SPK musi się z godnością rozwiązać.  Inni członkowie Zarządu stosowali niebywałe argumenty, mówiąc na przykład, że ci młodzi nie mają w Anglii żadnych praw i że powinni zakładać swoje organizacje i zaczynać od zera, tak jak oni. Działacze Patriae Fidelis, Polonia Restituta oraz przypadkowi Polacy zainteresowani tą sprawą, podchodzili  do krewnych kombatantów, pytając czy w jakikolwiek sposób są mogą pomóc, poświęcając swój wolny czas  w kultywowaniu tradycji SPK i sprzeciwieniu się masowej wyprzedaży ich majątku. Odpowiedzi były bardzo różne, od życzliwych, dziękujących za wsparcie przeciwko sprzedaży, po brak pozytywnego nastawienia, a wręcz wytykania młodym ich ?braku doświadczenia na wojnie?.

Doszło do zamieszania, a nawet wyproszenia części protestujących z budynku POSK’u. Ciekawe, czy stary Zarząd z równą łatwością co protestujących pozbędzie się wyrzutów sumienia związanych z nieprawną decyzja o rozwiązaniu organizacji o tak szlachetnym rodowodzie. Jeszcze niedawno próbowano wyprzedać Ognisko Polskie, na szczęście dzięki zjednoczonym siłom Polonii i przy wsparciu polskich i angielskich mediów, idei zaniechano.

Polska społeczność na wyspach nie zdaje sobie sprawy, że w ten właśnie sposób, poprzez niszczenie ciągłości historyczni-kulturowej oraz upłynnianie majątku polskiego, osłabia się siłę całej grupy narodowej, co w rezultacie ma wpływ na życie poszczególnych jednostek. Tam gdzie jest słabość pojawia się dyskryminacja. Niby prosta zależność, ale niezrozumiała dla większości. Polacy narzekają na dyskryminacje rasowa i lubią przyjmować postawę roszczeniową, nie rozumiejąc, że swoją ignorancją na sprawy społeczno-narodowe sami częściowo kują sobie taki los.

Z barykady wolności,

POLONIA RESTITUTA & PATRIAE FIDELIS


Ps. Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do podpisywania się pod petycją przeciwko rozwiązaniu  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i wyprzedaży  majątku. Petycja znajduje się pod adresem: http://tinyurl.com/savespk

Ps2. Jeżeli ktoś byłby w stanie pomóc Markowi w znalezieniu pracy na terenie Wielkiej Brytanii podajemy jego adres e-mail: jozef1975c@gmail.com
Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #2 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #3 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #4 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #5 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #6 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #7 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #8 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #9 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #10 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #11 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #12 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #13 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #14 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #15 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #16 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #17 Relacja i notatka prasowa z akcji Save SPK! #18